Предишен
Препарат за полиране на гуми

Препарат за гуми

8,69 лв.
Следващ

Препарат за двигатели

10,00 лв.
Препарат за двигатели

Препарат за почистване на автостъкла

5,82 лв.

Препарат за автостъкла ZAP – 500 мл.

Аксесоари

Изберете аксесоари, улесняващи процеса на почистване!

Описание

Препарат почистване на автостъкла

Препарат за почистване на автостъкла ZAP. Подходящ за измиване на всички видове стъклени повърхности. Премахва наслоени замърсявания от сажди, прах, следи от насекоми. След почистване, остава свеж и приятен аромат на добре почистени повърхности. Икономичен препарат, подходящ за почистване и на по-големи площи.

Био разградим препарат подходящ както за домашна, така и за професионална употреба. Подходящ за използване в автомивки. Да се спазват инструкциите за безопасна употреба и съхранение!

  • Перфектен за автостъкла, фарове, стъклени витрини, огледални повърхности.
  • Биоразградим препарат.
  • Премахва замърсявания като маслени наслоявания, насекоми, тютюнев дим, емисии.
  • Добри овлажняващи свойства.
  • Облекчава бъдещото почистване на повърхността (по-рядко повторно замърсяване).
  • Пулвелизатор за лесна употреба и ниска консумация на препарат.
  • Приятен и свеж аромат.

Състав на продукта: Аниоактивни

Екологичност: Продуктът не се счита за вреден за водни организми, и не причинява дълготрайни неблагоприятни ефекти върху околната среда.

Инструкции за употреба: Продукт готов за употреба. Нанася се с пръскалка и при необходимост повърхността се разтрива с четка. След отстраняване на замърсяването се изплаква с вода.

Препоръки за безопастност:  Да се uзмuе лuцеmо u ръцеmе до лаkmumе сmараmелно след уnоmеба.  Изnолзваŭmе nредnазнu очuла. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: nромuваŭmе внuмаmелно с воgа в nродълженuе на няkолkо мuнуmu! Свалеmе kонmаkmнumе лещи! Продължеmе с uзnлаkванеmо. Прu nродължumелно  дразнене  на  очumе:  Поmърсеmе  медuцuсku съвеm/nомощ. Съдържанuе: < 5% анuонаkmuвнu , амфоmернu u неŭоногеннu ПАВ, оцвеmumел, УВ-сmабuлuзаmор, kонсерванm.

Да се спазват инструкциите за безопастност и съхранение! Да се съхранява на добре проветриво хладно място, при температура 5÷30° С. Да се пази от замръзване!

Опаковка: 0.5 л. с пулверизатор.

Информационен лист за безопасност се предоставя на потребителите!

Вижте други продукти в категория автокозметика.

Допълнителна информация

Тегло 0,650 кг

Количка

1

Междинна сума: 7,70 лв.

Преглед на количкатаПоръчка